ประกาศผลรางวัลทุกวันที่7 ของเดือน

วิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างที่สุด มากที่สุด และผ่านเกณฑ์การแจกรางวัล จะได้รับของรางวัลดังนี้
- 3 ล้านวิว รับเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท
- 1 ล้านวิว รับเงินสดมูลค่า 200,000 บาท
- 5 แสนวิว รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท
- 3 แสนวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 40,000 บาท
- 1 แสนวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
- 5 หมื่นวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

โดยที่ยอดวิวของแต่ละวิดีโอที่ส่งมา จะเริ่ม นับ30 วันแรกตั้งแต่วันที่อัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของตัวเอง

ระยะเวลาแคมเปญ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไขการแจกรางวัล

การแจกรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด แบ่งเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

ผู้ได้รางวัลจากการส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
ได้รับรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ได้รางวัลจากการส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562
ได้รับรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ได้รางวัลจากการส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 เมษายน 2562
ได้รับรางวัลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้ได้รางวัลจากการส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ได้รับรางวัลในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

โดย

ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ (1 ล้านบาท) จะไม่สามารถรับรางวัลได้อีกตลอดแคมเปญ แต่สามารถส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลอื่นได้

ผู้ที่ได้รับรางวัล 200,000 บาท จะไม่สามารถรับรางวัลเดิมได้อีก ภายในระยะเวลา 90 วัน แต่สามารถส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลอื่นได้

 ผู้ที่ได้รับรางวัล 50,000 บาท, 40,000 บาท และ 30,000 บาท จะไม่สามารถรับรางวัลเดิมได้อีก ภายในระยะเวลา 30 วัน แต่สามารถส่งวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลอื่นได้

ประกาศผลรางวัลทุกวันที่7 ของเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

Share This :