/
Share This :

คู่แข่งเพียงหนึ่งเดียว คือตัวคุณเอง

แคมเปญแรกในไทยสำหรับ Beauty Creator ที่ความเป็นตัวตนของคุณและความคิดสร้างสรรค์ คือสิ่งที่มีค่าที่สุด

ส่งวิดีโอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามในแบบของคุณ เพื่อคว้าเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

โดยวิดีโอใดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างที่สุด มากที่สุด และผ่านเกณฑ์การแจกรางวัล จะได้รับของรางวัลดังนี้
- 3 ล้านวิว รับเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท
- 1 ล้านวิว รับเงินสดมูลค่า 200,000 บาท
- 5 แสนวิว รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท
- 3 แสนวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 40,000 บาท

- 1 แสนวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
- 5 หมื่นวิว รับ Vouchers ของรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

โดยที่ยอดวิวของแต่ละวิดีโอที่ส่งมา จะเริ่มนับ 30 วันแรกตั้งแต่วันที่อัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของตัวเอง ระยะเวลาแคมเปญ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี

ประกาศผลรางวัลทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทางเว็บไซต์ www.beautybloomingawards.com

ไม่ว่าใคร ก็สามารถส่งวิดีโอเข้ามาร่วมแข่งขันได้ และส่งกี่วิดีโอก็ได้ ไม่จำกัด โดยวิดีโอต้องผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดของ YouTube และ SPRINGme

สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.beautybloomingawards.com/videosubmission

เงื่อนไขในการจัดทำเนื้อหาวิดีโอ

SPRINGme ได้จัดกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างสรรค์เนื้อหาวิดีโอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมแข่งขันโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆก่อนเข้าร่วมแข่งขัน

1. ผลงานวิดีโอที่ส่งมาจะต้องเป็นไปตามนโยบายและความปลอดภัยของ YouTube

- ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพเปลือย
- ไม่มีคำพูดแสดงความเกลียดชัง
- ไม่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือให้โทษ
- ไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่รุนแรง หรือโจ่งแจ้ง
- ไม่เป็นการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต
- ไม่เป็นสแปม การหลอกลวง และกลโกง
- ไม่เป็นการข่มขู่
- ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
- ไม่เป็นการล่วงละเมิดเด็ก

2. ผลงานวิดีโอที่ส่งมาเข้าร่วม ทั้งเนื้อหา ภาพ และเสียง ถือเป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมายของผู้ส่งเท่านั้น

3. ยอด Views ที่ได้จากการทุจริต หรือจากการกระทำใดที่ไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรม จะไม่ผ่านการตัดสินจากทางบริษัทฯ

4. SPRINGme ไม่อนุญาตให้ซื้อโฆษณา หรือยอด Video Views ผ่านระบบ Google Ads Network เพื่อเพิ่มยอด Viewsให้กับวิดีโอตัวเอง

5. การนับยอด Views ผลงานวิดีโอ จะนับจากวันที่อัปโหลดวิดีโอ และจะสิ้นสุดใน 30 วันหลังจากการอัปโหลด ทางบริษัทฯ จะประกาศผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง เว็บไซต์

6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องส่งข้อมูลส่วนตัว และเลือก ‘Tribe’ ของเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการทำ โดยจะต้องส่งวิดีโอให้ทาง SPRINGme ตรวจสอบก่อนอัปโหลดเพื่อนับเวลาแข่งขันจริงที่ เว็บไซต์ โดย

6.1 SPRINGme Creator สามารถอัปโหลดวิดีโอลงช่องของตัวเองได้เลย โดยจะต้องส่งลิงค์วิดีโอที่อัปโหลดแล้วมาที่หน้า Video Submission เพื่อให้ SPRINGme ตรวจสอบ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่อัปโหลด หากวิดีโอผ่านการตรวจสอบ ยอด Views จะถูกนับตั้งแต่วันที่อัปโหลดวิดีโอ
6.2 Creator นอก SPRINGme YouTube Certified Multi-Channel-Network จะต้องส่งลิ้งค์วิดีโอพร้อมแนบ Thumbnail ในลิ้งค์เดียวกันมาให้ SPRINGme ตรวจสอบ และเป็นผู้อัปโหลดลงช่องของ SPRINGme เอง

7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใส่ชิ้นงานกราฟฟิกบังคับของกิจกรรม 3 ส่วนต่อไปนี้ในเนื้อหาวิดิโอของผู้เข้าแข่งขัน

7.1 ‘Open-screen’ Cover อยู่ตรงกลาง หน้าเปิดวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรก นาน 2 วินาที
7.2 ‘Pop-up’ ในช่วงเวลาใดๆ ของวิดีโอก็ได้ จำนวน 1 ครั้ง
7.3 ‘End-screen’ ในช่วงสุดท้ายของวิดิโอ

โดยสามารถดาวน์โหลดชิ้นงานกราฟฟิกบังคับของกิจกรรมได้จาก เว็บไซต์

8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีช่อง YouTube ของตัวเองที่มีเนื้อหาวิดีโอเกี่ยวกับความงาม (เนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 10 Tribes จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50% ของวิดีโอทั้งหมด)

9. ผู้ที่ได้รับรางวัลยอด Views ตั้งแต่ 500K Views เป็นต้นไป ต้องเซ็นต์สัญญาเข้าร่วม SPRINGme YouTube Certified Multi-Channel-Network เป็นเวลา 1 ปี เพื่อรับเงินรางวัล

10. เข้าแข่งขันจะต้องไม่ซ่อนหรือลบผลงานวิดีโอที่ส่งมา หรือจนกว่าจะจบระยะเวลาแคมเปญ Beauty Blooming Awards หากทาง บริษัทฯ พบว่าผู้เข้าแข่งขันได้ลบผลงานวิดีโอที่ส่งมาก่อนจบระยะเวลาแคมเปญ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องคืนของรางวัลที่ได้รับภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ ในการละเมิดข้อตกลงนี้

11. แคมเปญ Beauty Blooming Awards ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดอาจถูกนำไปใช้ในการ PR กับแบรนด์ผู้สนับสนุน ในเว็บไซต์และ Social Media ของทางสปริงมี ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

12. การตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลด Elements บังคับสำหรับวิดีโอของคุณ

Download

EXAMPLE VIDEO

วิธีการใส่ Elements ต่างๆ ลงในวืดีโอ
ตัวอย่างวิดีโอที่ถูกต้องในการส่งแข่งขัน

Tribes

เลือกรูปแบบความงามที่ชอบจาก 10 ประเภทนี้ แล้วผลิต Video Content ให้โดนใจได้เลย

Beauty Challenge

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Travel with Style

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Beauty Vlog

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Girly Chic Chat

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Beauty Secret

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Get in Shape

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Hair Style

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Get The Look

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Thai Charming

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3

Try on Beauty

ดูตัวอย่าง #1 ดูตัวอย่าง #2 ดูตัวอย่าง #3